گزارش حلقه بسته در GA4 برای SaaS: وبینار با Josh Silverbauer


با پلتفرم جدید تجزیه و تحلیل گوگل، قابلیت های ردیابی جدیدی را که قبلاً فکر نمی کردید امکان پذیر باشد را باز کنید. به ویژه برای شرکت های B2B SaaS، گزارش حلقه بسته بخش مهمی از فرآیند بازاریابی است. با انتقال داده‌های شما به Google Analytics 4، درباره نحوه بهینه‌سازی ردیابی برای گزارش حلقه بسته و ،ب ارزش از نمایان شدن کامل به قیف ،ید، بیشتر بیاموزید.

در این وبینار با رئیس بخش تجزیه و تحلیل ما، جاش سیلورباوئر، در مورد قابلیت های تغییردهنده گزارش حلقه بسته و نحوه پیاده سازی آن در برنامه بازاریابی B2B SaaS خود بیاموزید.

سوالی دارید یا می خواهید بیشتر بد،د؟ یک ایمیل برای ما به آدرس ،[email protected] ارسال کنید.

جاش سیلورباوئر

| 25 اکتبر 2022


منبع: https://ftf.co/closed-loop-reporting-saas-webinar/