میانگین هزینه طراحی وب سایت برای مشاغل کوچک چقدر است؟

منبع: https://www.seocycle.com.au/what-is-the-average-cost-of-website-design-for-small-businesses/