رتبه‌بندی SE فرمول جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تخمین ترافیک ارگانیک به کار می‌گیرد – نکات، ترفندها و افسانه‌های سئو حذف شده است.

منبع: https://seo.financialfreedom-llc.com/2023/se-ranking-deploys-a-new-ai-based-formula-for-estimating-،ic-traffic/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=se-ranking-deploys-a-new-ai-based-formula-for-estimating-،ic-traffic